Dzierżoniów

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Regulamin

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę

Definicje:

 • Serwis - portal Dz-ow.pl dostępny pod adresem internetowym dz-ow.pl.
 • Użytkownik - osoba korzystająca z serwisu.
 • Wpis - dowolna treść (w formie tekstowej, graficznej, dźwiękowej itp.) wprowadzona do serwisu przez użytkownika poprzez dostępne mechanizmy serwisu.
 • Konto - funkcjonalność pozwalająca na przypisanie dodawanych wpisów konkretnemu użytkownikowi.


Regulamin portalu Dz-ow.pl

Serwis jest udostępniany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. Użytkownik zaświadcza, że korzystając z oferowanych przez serwis możliwości, zapoznał się z niniejszym Regulaminem, zaakceptował go i będzie go przestrzegał.

 2. Użytkownik zobowiązuje się przy korzystaniu z oferowanych przez serwis możliwości przestrzegać przepisów polskiego prawa i dobrych obyczajów, a w szczególności zobowiązuje się nie nawoływać do nienawiści na tle rasowym, religijnym lub etnicznym. Wpisy łamiące prawo będą niezwłocznie usuwane.

 3. Użytkownik oświadcza, że do wszystkich wpisów wprowadzanych do serwisu ma odpowiedni tytuł prawny (w szczególności prawo do publikowania w sieci Internet), a wpisy te są wolne od roszczeń podmiotów trzecich.

 4. Właściciel wpisu ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za treści zawarte we wpisie zamieszczonym w serwisie.

 5. Rejestracja konta jest dobrowolna, przy czym część funkcjonalności serwisu dostępna jest tylko dla użytkowników posiadających konto.

 6. Użytkownik nie może zakładać kont, które mają w nazwie wyrazy powszechnie uznane za wulgarne, obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami.

 7. Użytkownik może zrezygnować z posiadania konta w dowolnym momencie.

 8. W razie rażącego naruszenia Regulaminu przez użytkownika jego konto zostanie zablokowane bądź w sytuacji zasadnej skasowane.

 9. Skasowanie konta powoduje automatyczne usunięcie wpisów wprowadzonych do serwisu przez użytownika konta z wyłączeniem:
  a. komentarzy użytkownika konta,
  b. wpisów wykorzystanych w celach, o których mowa w punktach 11 i 12 niniejszego Regulaminu.

 10. Wpisy wprowadzone poza kontem użytkownika nie mogą zostać skasowane na żądanie użytkownika, chyba że naruszają niniejszy Regulamin.

 11. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez serwis swoich wpisów do celów komercyjnych i promocyjnych, w szczególności poprzez dołączanie reklam.

 12. Użytkownik udziela serwisowi bezpłatnej licencji na publikowanie fragmentów lub całości wpisów w innych serwisach internetowych promujących serwis.

 13. Serwis oświadcza, że nie zabezpiecza w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji ze względu na rodzaj transmisji stosowanej w sieci Internet.

 14. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. brak dostępu do serwisu,
  b. skutki korzystania z serwisu,
  c. skutki przekazywania przez użytkownika hasła do konta w serwisie osobom trzecim,
  d. informacje i opinie opublikowane w serwisie przez użytkownika ani za skutki ich opublikowania.

 15. Serwis ma prawo do:
  a. dokonywania przerw w działaniu serwisu,
  b. skasowania wszystkich kont znajdujących się w serwisie (w sytuacji krytycznej),
  c. skasowania wpisów noszących znamiona spamu, naruszających bezpieczeństwo serwisu lub dobre imię serwisu.

 16. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (ustawa z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997) przez serwis w celu promocji (marketingu) produktów usług i firm współpracujących z serwisem.

 17. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Bartłomiej Śpionek, Skrytka Pocztowa 69, 58-260 Bielawa 1. Adres poczty e-mail do korespondencji z administratorem serwisu to pretensjemałpadz-ow.pl

 18. Każdy użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia. W tym celu użytkownik powinien wysłać stosowną wiadomość e-mail do administratora serwisu.

 19. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym użytkownicy zostaną poinformowani na stosownej stronie serwisu.

Data ostatnich zmian w Regulaminie: 7-06-2012.

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@dz-ow.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2019 Wydawnictwo HUGO
zamknij
okanuluj